Планинска къща Аминона (Вале/Швейцария)

  • Описание на проекта

2 етажа + поднавесна площ 3 x 120 m²